Maškova 3      CZ 182 53 Praha 8 – Kobylisy      tel: +420 234 221 371      e-mail: cmku@cmku.cz

Jak na to

Žádost o titul Mezinárodní šampion krásy a Mezinárodní výstavní šampion - od 22.10.2015
Přiznání titulu Mezinárodní dostihový šampion
Vystavení pracovního certifikátu
Přiznání titulu Český dostihový šampion
Přiznání titulu Český šampion práce
Přiznání titulu Český Grand šampion
Přiznání titulu Mezinárodní šampion práce
Jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?
Chcete na vaši výstavu pozvat zahraničního rozhodčího?
Jak získat vývozní průkaz původu?
Přiznání titulu Mezinárodní šampion s povinnou pracovní zkouškou
Přiznání titulu Český veterán šampion
Přiznání titulu Český junior šampion
Přiznání titulu Český šampion

Žádost o titul Mezinárodní šampion krásy a Mezinárodní výstavní šampion - od 22.10.2015

Platí pouze pro C.I.B. (Mezinárodní šampion krásy – pouze pro plemena, která nepodléhají povinně pracovní zkoušce!) a C.I.E.

- Vyplňte formulář žádosti o titul C.I.B. / C.I.E., přiložte oboustrannou kopii PP
- Odešlete na champion@fci.be nebo poštou na adresu FCI Office; 13, Place Albert I, 6530 Thuin; Belgique
- Doporučujeme odesílat formulář až poté, co jsou získaná čekatelství CACIB zveřejněna na http://www.fci.be/en/results/IB.aspx

Změna Res. CACIB na CACIB:
Pokud váš pes získal čekatelství Res. CACIB a splnil podmínky pro změnu Res. CACIB na CACIB, doložte vyplněný formulář pro provedení změny.

Všechny formuláře naleznete v rubrice „Formuláře“ na http://www.cmku.cz
Podrobné informace viz Řád pro udělování mezinárodních šampionů v rubrice „Řády a předpisy“ na http://www.cmku.cz

Přiznání titulu Mezinárodní dostihový šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- Kopii průkazu původu
- Kopie potvrzení CACIL, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIL byl přiznán. CACILy musí být získány min. ve věku 15 měsíců, min. v rozmezí 12 měsíců + 1 den, ve dvou různých zemích, dvěma vítězstvími nebo umístěním se v mezinárodnáích dostizích nebo coursingu pořádaným pod patronací FCI.
- Kopie posudků získaných ve věku minimálne 15 měsíců nejméně s hodnocením „velmi dobrý“ ve tříde mladých (nad 15 měsíců),otevřené, mezitřídě, pracovní nebo ve tríde
šampiónu, a to od dvou různých rozhodcích pri dvou ruzných mezinárodních výstavách
pod patronátem FCI. Nejméne jedno z těchto dvou hodnocení musí pes získat před udělením prvního titulu CACIL.

Vystavení pracovního certifikátu

Pracovní certifikát vystavuje organizace, která byla pořadatelem dané zkoušky.

Pořadatel ČMMJ - vystavuje ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 14200 Praha 4
Pořadatel ČKS - vystavuje ČKS, U Pergamenky 3, 17000 Praha 7 nebo MSKS, tř. Kpt. Jaroše 34, 60200 Brno
Pořadatel MSKS – vystavuje MSKS, tř. Kpt. Jaroše 34, 60200 Brno nebo ČKS, U Pergamenky 3, 17000 Praha 7
Pořadatel KJ ČR – vystavuje Anna Čechová, U Hvězdárny 968, 33701 Rokycany
Dostihové – vystavuje Dana Bejčková, Vrchlického 28, 419 01 Duchcov

Přiznání titulu Český dostihový šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál 3 kartiček dokladujících získání čekatelství CACT, mezi nimi min. 12 měsíců
- 2x výstavní posudek od dvou různých rozhodčích získaný nad 15 měs. věku. Alespoň 1 posudek musí být získaný v období mezi prvním a posledním CACT.

Použití Res.CACT pro přiznání titulu Český dostihový šampion – výklad:
Ocenění Res. CACT doložené vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul jako ocenění CACT v tom případě, že pes/fena, který na dané akci získal titul CACT, měl v době udělení titulu res. CACT ČMKU přiznán titul Český dostihový šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český dostihový šampion a dokládá jej oceněním Res. CACT, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CACT (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu) a doložit kopii CACT karty vítězného psa.

Přiznání titulu Český šampion práce

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CACT
- od dvou rozhodčích
- 3x CACT (získaných ve dvou kalendářních letech)

Použijete-li r.CACT, dodejte kopii karty CACT psa ze soutěže, na které se umístil před Vašim psem a který již je Českým šampionem práce.

Přiznání titulu Český Grand šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- od dvou rozhodčích
- 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě)
- minimálně kopie posudků, prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů)

Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion.

Res.CAC není možné použít místo CAC.

Přiznání titulu Mezinárodní šampion práce

Zašlete nebo osobně doneste:
- kopii průkazu původu
- 2x CACIT ze dvou různých států a kopii posudku z mezinárodní výstavy, na které pes dostal nejméně známku „velmi dobrý“

Jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?

Ze stránky Formuláře si stáhněte a vytiskněte formulář. Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU (najdete ji v hlavičce těchto stránek). Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné.

Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.

Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Podrobnosti viz příslušná směrnice ČMKU.

Certifikát je zasílán na dobírku, ceny jsou uvedené v ceníku. Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.

Chcete na vaši výstavu pozvat zahraničního rozhodčího?

Pozvání rozhodčího na konkrétní akci vyřizuje pořadatel výstavy. Souhlas s posuzováním jeho střešní organizace zajišťuje ČMKU na základě písemné žádosti pořadatele výstavy. Žádost musí být zaslána s dostatečným předstihem a má v ní být uvedeno:
- jméno a adresa rozhodčího
- plemeno které má posuzovat
- typ výstavy na kterou je zván
- termín a místo výstavy

Jak získat vývozní průkaz původu?

Pošlete poštou nebo přineste osobně originál průkazu původu vyváženého psa s uvedeným jménem a adresou nového majitele. Chovatel může vyvézt libovolný počet vlastních odchovů. V jiných případech platí pravidlo - pouze 1 pes ročně.

Přiznání titulu Mezinárodní šampion s povinnou pracovní zkouškou

Zašlete nebo osobně doneste:
- kopii průkazu původu
- kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
- CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

Minimální podmínky plemen podřízených zkouškám:
- 2x CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států
- certifikát dokladující složení požadované zkoušky z výkonu (u loveckcýh plemen musí mít pes úspěšně absolvovanou soutěž, na které se zadává minimálně čekatelství národního šampiona práce)

Pokud Vám chybí některá z kartiček CACIB, můžete použít kopii posudku, případně karty CACIB z výstavy, nejdříve ale 6 měsíců po výstavě, ze které kartička chybí.

Přiznání titulu Český veterán šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP
- nejméně od dvou rozhodčích
- pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005

Přiznání titulu Český junior šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství
- od dvou rozhodčích
- 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)
- použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion

Přiznání titulu Český šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- nejméně od dvou rozhodčích
- nejméně ve dvou výstavních sezónách

U plemen podřízených zkouškám:
- 2x CAC (nejméně 1x z mezinárodní výstavy )+ kopii certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu

U plemen nepodřízených zkouškám
- 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad:
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.